tecnologia escaneo digital biometrico de huellas

Tecnologia de futur i negocis

L’implementació immediata de les noves tecnologies transformarà totalment la nostra manera d’entendre el treball, l’execució d’aquest i de les nostres dinàmiques laborals.

És avui que podem avançar algunes d’aquestes tendències: intel·ligència artificial, edificis intel·ligents, espai al “núvol”, etc.

Edificis intel·ligents i sostenibles
Els «nius» empresarials en polígons industrials, compostos de naus i edificis d’oficines poden tenir els dies comptats. Cada vegada amb més freqüència, els centres de treball aspiren a integrar-se en les ciutats formant part d’entorns amigables, estant en equilibri amb espais verds i conformant ecosistemes en els quals treballar resulti una experiència amigable i més productiva. Els edificis estaran molt més interconnectats, amb una gran presència d’intel·ligència artificial i amb una especial atenció en la forma de construir-los i dotar-los de sistemes de seguretat avançats. Utilitzant nous materials i tècniques arquitectòniques, es buscarà una major eficiència energètica i una reducció important en l’impacte i la petjada ecològica. De forma ideal, els centres de treball arribaran a ser totalment autònoms, sostenibles i més segurs.

Tecnologia en el control d’accessos i els llocs de treball
En l’actualitat, el control d’accessos a les empreses és un servei de seguretat que cada vegada està més estès. El que demostra l’interès de les corporacions per saber qui, com i quan accedeix a les seves instal·lacions. Fins ara accedim a les oficines, naus o fàbriques, mitjançant l’ús de la clau o de la targeta. Tanmateix, tot apunta, que poc a poc la tecnologia biomètrica serà suficient per confirmar la nostra identitat, així com l’empremta dactilar o la lectura de retina, a més d’altres totalment nous i en desenvolupament, com el senyal Biotèrmica, els trets facials o el patró de reconeixement genètic.

 

Flux de dades sense suport físic
L’emmagatzematge de dades en el núvol, sense necessitat d’un suport físic, continuarà la seva progressió actual. Des de fa uns anys, les grans marques ja treballen en aquestes idees pels negocis i particulars. Gairebé amb tota seguretat, els dispositius d’emmagatzematge «en el món real» es veuran reduïts dràsticament en nombre i s’utilitzaran en casos molt específics.

A més, la miniaturització d’aquests suports aconseguirà que puguem guardar una major quantitat d’informació, quan sigui necessari en dispositius realment petits. Si aquest tipus de tecnologia segueix el seu curs serà realment difícil perdre, modificar o sostreure dades d’especial valor que hagin de ser emmagatzemats amb sistemes de ciberseguretat altament avançats. Els servidors també tenen, per tant, els dies comptats.

Interacció amb intel·ligència artificial i robòtica
Com en els camps esmentats anteriorment, la robòtica i la intel·ligència artificial també estan avançant amb rapidesa. Molts dels treballs manuals actuals deixaran de necessitar mà d’obra humana, en un període de temps relativament curt. També ens haurem acostumat a interactuar de manera natural amb intel·ligències artificials cada vegada més complexes, eficients i imprescindibles.