La senyalització contra incendis és el conjunt de senyals que mostren on es troben els extintors, les boques d’incendi equipades, les sortides d’emergència o els polsadors d’alarma, entre altres elements necessaris perquè les persones en cas d’incendi puguin localitzar i fer ús dels sistemes d’extinció i vies d’evacuació.

Aquests senyals sempre s’han de col·locar en zones estratègiques i visibles, seguint la normativa vigent quant a situació, condicions, formes i colors.

Segons estipula la llei, tot edifici ha d’estar proveït de vies d’evacuació, a més d’una senyalització correcta contra incendis i un pla d’emergència d’acord amb el tipus i les característiques de l’immoble o l’edifici.

Cal diferenciar entre el tipus de senyalitzacions contra incendis i els senyals d’emergència.

A cada via d’evacuació hi ha d’haver un sistema d’il·luminació mínim, alimentat independentment de bateries.

La senyalització contra incendis és un element d’elevada importància, ja que davant d’un possible incendi ofereix seguretat i informació.

Aquest tipus de senyals són un element essencial per evitar i reduir danys materials i personals davant d’un incendi podent salvar vides i evitar greus danys als immobles afectats per un foc.

La normativa vigent, obliga a col·locar una placa de senyalització per indicar la ubicació dels dispositius de seguretat i vies d’evacuació, per aquest motiu, són fotoluminiscents i compleixen amb tots els requisits marcats per la llei.

Senyalització equips i sistemes extinció, Són de color vermell i blanc amb forma quadrada o rectangular i són les utilitzades per a la senyalització dels equips i sistemes d’extinció.

Senyals evacuació i sortides emergència són de color verd i blanc i s’utilitzen per assenyalar les vies d’evacuació i les sortides d’emergència.

Senyalització foto luminescent contra incendis fotoluminiscents ajuden a identificar en cas d’apagada o poca llum, on hi ha els equips de protecció i sortides d’emergència.

ELS NOSTRES CLIENTS

separador

Open chat
Necessites ajuda?