Un sistema d’alarma contra incendis té com a objectiu notificar als ocupants de l’edifici l’evacuació en cas d’incendi o una altra emergència i avisar els serveis d’emergència per a l’extinció de l’incendi. El disseny i instal·lació es realitza segons la norma UNE 23007. Els elements que formen part del sistema són sirenes, avisadors òptics i acústics, polsadors d’alarma, mòduls de maniobres associades, detectors de fum, de temperatura fixa i termovelocimètrica, de flama, de espurna, aspiració i cable tèrmic.

La detecció d’incendis convencional és aquella els elements dels quals (detectors, polsadors, etc.) s’agrupen per zones. Quan una zona de detecció o alarma manual entra en alarma, es produeix l’avís acústic i lluminós a través de les sirenes.

Aquest tipus d’instal·lacions de detecció d’incendis són les més comunes en petits locals o aparcaments ja que, a causa de les petites dimensions del local o el seu caràcter diàfan, no és difícil la localització de l’element en alarma, encara que la centraleta de control ens indica únicament la zona on es produeix l’alarma i cadascuna d’aquestes zones inclou un nombre relativament alt de detectors.

La detecció d’incendis analògica és un tipus d’instal·lació molt més complexa que la detecció convencional, a diferència d’aquesta, el sistema analògic reconeix individualment cadascun dels detectors, polsadors, sirenes o mòduls que la conformen, per tant de reflectir una alarma, ens indica el punt exacte on aquesta es produeix, ja que prèviament i mitjançant programació, s’anomenen tots els elements. Això fa que sigui, sens dubte, el tipus d’instal·lació més adequat per a grans edificis administratius, hotels, hospitals, etc., on seria molt difícil la localització del punt d’alarma amb una detecció per zones a causa de la gran compartimentació d’aquests edificis.

A més, la detecció d’incendis analògica permet el control d’elements d’altres instal·lacions que tinguin un rol important a l’hora d’una possible evacuació de l’edifici, com ara portes tallafocs d’emergència, sistemes de climatització, etc. Així mateix, en un sistema de detecció analògic es poden integrar centrals de detecció convencional o d’extinció automàtica per gasos, i ser controlades des de la mateixa central analògica, cosa que fa d’aquest sistema el més complet quant a instal·lacions de detecció d’incendis.

ELS NOSTRES CLIENTS

separador

Open chat
Necessites ajuda?