Dissenyem e instal · lem enllaços WIFI i WIMAX per a xarxes sense fils. En molts casos cablejar és pr àcticament impossible, és en aquests casos on entren en joc els enllaços WIFI i WIMAX, arribem on volem, sense obres i amb uns costos molt més reduïts. Les aplicacions són infinites, enllaços punt a punt o punt a multipu nt, videovigilància sense fils, accessos a internet, etc.

Wi-FI és un mecanisme de connexió de dispositius electrònics sense fils. Els dispositius habilitats amb Wi-Fi, com ar a: un ordinador personal, una consola de videojocs, un smartphone o un reproductor d’àudio digital, poden connectar-se a Internet a través d’un punt d’accés de xarxa sense fils. Aquest punt d’ accés té un abast d’uns 20 metres en interiors i a l’aire lliure una distància major. Poden cobrir grans àrees la superposició de múltiples punts d’accés.

Les xarxes Wi-Fi posseeixen una sèrie d’avantatges, entre les quals podem destacar:

Al ser xarxes sense fils, la comoditat que ofereix en és molt superior a les xarxes cablejades perquè qualsevol que tingui accés a la xarxa pot connectar des de diferents punts dins d’un rang suficientment ampli d’espai.

Un cop configurades, les xarxes Wi-Fi permeten l’accés de múltiples ordinadors sense cap problema ni despesa en infraestructura, no així en la tecnologia per cable.

La Wi-Fi Alliance assegura que la compatibilitat entre dispositius amb la marca Wi-Fi és total, amb el que en qualsevol part del món podrem utilitzar la tecnologia Wi-Fi amb una compatibilitat total.

Però com a xarxa sense fils, la tecnologia Wi-Fi presenta els problemes intrínsecs de qualse vol tecnologia sense fils. Alguns d’ells són:

Una de les desavantatges que té el sistema Wi-Fi és una menor velocitat en comparació a una connexió amb cables, a causa de les interferències i pèrdues de senyal que l’ambient pot implicar.

El desavantatge fonamental d’aquestes xarxes existeix en el camp de la seguretat. Existeixen alguns programes capaços de capturar paquets, treballant amb la seva targeta Wi-Fi en manera promíscua, de manera que puguin calcular la contrasenya de la xarxa i d’aquesta manera accedir-hi. Les claus de tipus WEP són relativament fàcils d’aconseguir amb aquest sistema. L’aliança Wi-Fi va arreglar aquests problemes treient l’estàndard WPA i posteriorment WPA2, basats en el grup de treball 802.11i. Les xarxes protegides amb WPA2 es consideren robustes atès que proporcionen molt bona seguretat.

wifi wifimax

WiMAX, sigles de Worldwide Interoperability for Microwave Access (Interoperabilitat mundial per accés per microones), és una norma de transmissió de dades que utilitza les ones de ràdio en les freqüències de 2,3-3,5 Ghz.

És una tecnologia dins de les conegudes com a tecnologies d’última milla, també conegudes com bucle local que permet la recepció de dades per microones i retransmissió per ones de ràdio. L’estàndard que defineix aquesta tecnologia és el IEEE 802.16. Una de les seves avantatges és donar serveis de banda ampla en zones on el desplegament de cable o fibr a per la baixa densitat de població presenta uns costos per usuari molt elevats (zones rurals).

L’únic organisme habilitat per certificar el compliment de l’estàndard i la interoperabilitat entre equipament de diferents fabricants és el Wimax F òrum: tot equipament que no compti amb aquesta certificació, no pot gar antir la seva interoperabilitat amb altres productes.

Hi ha un altre tipus d’equipament (no estàndard) que utilitza freqüència lliure de llicència de 5,4 Ghz, tots ells per a accés fix. Si bé en aquest cas es tr acta d’equipament que en alguns casos també és inter operatiu, entre diferents fabricants (Pre Wimax, fins i tot 802.11a).

Existeixen plans per desen volupar perfils de certificació i d’interoperabilitat per a equips que compleixin l’estàndard IEEE 802.16e (el que possibilitarà mobilitat), així com una solució completa per a l’estructura de xarxa que integri tant l’accés fix com el mòbil. Es preveu el desenvolupament de perfils per a entorn mòbil a les freqüències amb llicència en 2, 3 i 2,5 Ghz.

ELS NOSTRES CLIENTS

separador

Open chat
Necessites ajuda?