Disposem de centrals telefòniques analògiques, digitals o IP de la prestigiosa firma Panasonic.

En el camp de les telecomunicacions, en un sentit ampli, una central telefònica és el lloc utilitzat per una empresa operadora de telefonia on s’alberga el equip de commutació i els altres equips necessaris per a l’operació de les trucades telefòniques. És a dir, és el lloc on s’estableixen connexions entre els llaços (bucles) dels abonats, bé directament o bé mitjançant retransmissions entre centrals del senyal de veu. Les centrals es connecten entre si mitjançant enllaços de comunicacions entre centrals o enllaços intercentrales. A la central telefònica acaben les línies d’abonat i s’originen els enllaços de comunicacions amb altres centrals telefòniques d’igual o diferent jerarquia o, si s’escau, parteixen els enllaços o circuits interurbans necessaris per a la connexió amb centrals d’altres poblacions.

Les centrals telefòniques s’ubiquen en edificis destinats a albergar els equips de transmissió i de commutació que fan possible la comunicació entre els diferents abonados.1 Allà també es localitzen els equips de força d’energia i el repartidor general o MDF (Main distribution frame).

ELS NOSTRES CLIENTS

separador

Open chat
Necessites ajuda?