XARXES INFORMÀTIQUES

Per poder formar una xarxa es requereixen elements: maquinari, programari i protòcols. Els elements físics es classifiquen en dos grans grups: dispositius d’usuari final (hosts) i dispositius de xarxa. Els dispositius d’usuari final inclouen els computadors, impressores, escàners, i altres elements que brinden serveis directament a l’usuari i els segons són tots aquells que connecten entre si, els dispositius d’usuari final, possibilitant la seva intercomunicació.

La fi d’una xarxa és la d’interconnectar els components maquinari d’una xarxa, i per tant, principalment, els ordinadors individuals, també denominats hosts, als equips que posen els serveis a la xarxa, els servidors, utilitzant el cablejat o tecnologia sense fil suportada per l’electrònica de xarxa i units per cablejat o radiofreqüència. En tots els casos la targeta de xarxa es pot considerar l’element primordial, sigui aquesta part d’un ordinador, d’un commutador, d’una impressora, etc. i sigui de la tecnologia que sigui (Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, etc.)

Sistemes de comunicació

Opinions dels clients

LOGOTIP_WEB

SISTEMES DE SEGURETAT

ALARMES D’INTRUSIÓ

ANALÍTICA DE VÍDEO

CÀMERES DE VIGILANCIA

CONTROL DE PRESÈNCIA

CENTRAL RECEPTORA D’ALARMES

DETECCIÓ D’INCENDIS

CAIXES FORTES

PROTECCIÓ DE DADES

SISTEMES DE COMUNICACIÓ

ANTENES TDT – SAT

XARXES INFORMÀTIQUES

FIBRA ÒPTICA

VIDEOPORTERS, INTERCOMUNICACIÓ, CONTROL D’ACCESSOS I PRESÈNCIA

WIFI I WIMAX

INSTAL·LACIONS ICT

AUDIOVISUALS I SONORITZACIÓ

CENTRALS TELEFÒNIQUES

ENGINYERIA

BLOG

CLIENTS

AUDITORIA

CONTACTE

DESCÀRREGUES

Obrir chat
Necessites ajuda?