DETECCIÓ D’INCENDIS

Utilitzem sempre materials de gran fiabilitat per evitar així falses alarmes.
Fem instal.lacions de detecció d’incendi analógics i covencionals, així com detecció de monóxid de carbo i gasos.

 

Tots els nostres productes cumpeixen amb la norma EN54.

 

9Teknic fa contractes de manteniments a empreses, administracions públiques i comunitats de veins..

 

TIPUS DE DETECTORS:

 

El detector de fum és un aparell de seguretat que detecta la presència de fum en l’aire i emet un senyal acústic avisant del perill d’incendi. Atenent al mètode de detecció que usen poden ser de diversos tipus:

 

– Detectors iònics: Utilitzats per a la detecció de gasos i fums de combustió que no són visibles a simple vista.

 

– Detectors de fums: Detecten els fums visibles mitjançant l’absorció o difusió de la llum.

 

El detector de gas és un aparell que detecta la presència de gas en l’aire i que, a una determinada concentració, emet un senyal òptic-acústica d’avís dels del Tipus B i els del Tipus A més, poden posar en funcionament un sistema de tall automàtic de gas. El Corte automàtic de gas és un sistema que permet el tall del subministrament de gas en rebre un determinat senyal procedent d’un detector de gas, d’una central d’alarmes o de qualsevol altre dispositiu previst com a element de seguretat en la instal · lació receptora, i la reobertura del subministrament únicament possible mitjançant un rearmament manual.

DETECCIÓ D’INCENDIS

Utilitzem sempre materials de gran fiabilitat per evitar així falses alarmes.
Fem instal.lacions de detecció d’incendi analógics i covencionals, així com detecció de monóxid de carbo i gasos.

 

Tots els nostres productes cumpeixen amb la norma EN54.

 

9Teknic fa contractes de manteniments a empreses, administracions públiques i comunitats de veins..

 

TIPUS DE DETECTORS:

 

El detector de fum és un aparell de seguretat que detecta la presència de fum en l’aire i emet un senyal acústic avisant del perill d’incendi. Atenent al mètode de detecció que usen poden ser de diversos tipus:

 

– Detectors iònics: Utilitzats per a la detecció de gasos i fums de combustió que no són visibles a simple vista.

 

– Detectors de fums: Detecten els fums visibles mitjançant l’absorció o difusió de la llum.

 

El detector de gas és un aparell que detecta la presència de gas en l’aire i que, a una determinada concentració, emet un senyal òptic-acústica d’avís dels del Tipus B i els del Tipus A més, poden posar en funcionament un sistema de tall automàtic de gas. El Corte automàtic de gas és un sistema que permet el tall del subministrament de gas en rebre un determinat senyal procedent d’un detector de gas, d’una central d’alarmes o de qualsevol altre dispositiu previst com a element de seguretat en la instal · lació receptora, i la reobertura del subministrament únicament possible mitjançant un rearmament manual.

Sistemes de seguretat

Opinions de clients

Opinions de clients

LOGOTIP_WEB

SISTEMES DE SEGURETAT

ALARMES D’INTRUSIÓ

ANALÍTICA DE VÍDEO

CÀMERES DE VIGILANCIA

CONTROL DE PRESÈNCIA

CENTRAL RECEPTORA D’ALARMES

DETECCIÓ D’INCENDIS

CAIXES FORTES

PROTECCIÓ DE DADES

SISTEMES DE COMUNICACIÓ

ANTENES TDT – SAT

XARXES INFORMÀTIQUES

FIBRA ÒPTICA

VIDEOPORTERS, INTERCOMUNICACIÓ, CONTROL D’ACCESSOS I PRESÈNCIA

WIFI I WIMAX

INSTAL·LACIONS ICT

AUDIOVISUALS I SONORITZACIÓ

CENTRALS TELEFÒNIQUES

ENGINYERIA

BLOG

CLIENTS

AUDITORIA

CONTACTE

DESCÀRREGUES

Obrir chat
Necessites ajuda?