ENGINYERIA

Realització de projectes de telecomunicacions, projectes d’activitats, domòtics, acústics i de sistemes de seguretat.

9teknic ofereix a el client tot el suport tècnic necessari, tant a constructores com a estudis d’arquitectura i enginyeria d’instal·lacions, per donar solucions integrals en l’execució dels projectes. Projectes ICT (Infraestructures Comunes de Telecomunicacions) en tot tipus d’edificis. Direccions d’Obres de Telecomunicacions. Projectes, certificat i direcció d’obra de xarxes de veu i dades Estudis de soroll i Projectes d’Aïllament Acústic segons el CTE.

Projectes, certificats i direccions d’obra d’Infraestructures de telecomunicació. Projectes de xarxes Informàtiques i sense fils Projectes de vídeo vigilància, circuits tancats de televisió, control de persones.

9teknic ofrece al cliente todo el soporte técnico necesario, tanto a constructoras como a estudios de arquitectura e ingeniería de instalaciones, para dar soluciones integrales en la ejecución de los proyectos.

 

 

 

  • Proyectos ICT (Infraestructuras Comunes de Telecomunicaciones) en todo tipo de edificios.
  • Direcciones de Obras de Telecomunicaciones.
  • Proyectos, certificado y dirección de obra de redes de Voz y Datos
  • Estudios de ruido y Proyectos de Aislamiento Acústico según el CTE.
  • Proyectos, certificados y direcciones de obra de Infraestructuras de telecomunicación.
  • Proyectos de redes Informáticas e inalambricas
  • Proyectos de video vigilancia, circuitos cerrados de televisión, control de personas.

Sistemes de comunicació

Opinions dels clients

LOGOTIP_WEB

SISTEMES DE SEGURETAT

ALARMES D’INTRUSIÓ

ANALÍTICA DE VÍDEO

CÀMERES DE VIGILANCIA

CONTROL DE PRESÈNCIA

CENTRAL RECEPTORA D’ALARMES

DETECCIÓ D’INCENDIS

CAIXES FORTES

PROTECCIÓ DE DADES

SISTEMES DE COMUNICACIÓ

ANTENES TDT – SAT

XARXES INFORMÀTIQUES

FIBRA ÒPTICA

VIDEOPORTERS, INTERCOMUNICACIÓ, CONTROL D’ACCESSOS I PRESÈNCIA

WIFI I WIMAX

INSTAL·LACIONS ICT

AUDIOVISUALS I SONORITZACIÓ

CENTRALS TELEFÒNIQUES

ENGINYERIA

BLOG

CLIENTS

AUDITORIA

CONTACTE

DESCÀRREGUES

Obrir chat
Necessites ajuda?