CENTRALS TELEFÒNIQUES

Disposem de centrals telefòniques analògiques, digitals o IP de la prestigiosa firma Panasonic.

En el camp de les telecomunicacions, en un sentit ampli, una central telefònica és el lloc utilitzat per una empresa operadora de telefonia on s’alberga el equip de commutació i els altres equips necessaris per a l’operació de les trucades telefòniques. És a dir, és el lloc on s’estableixen connexions entre els llaços (bucles) dels abonats, bé directament o bé mitjançant retransmissions entre centrals del senyal de veu. Les centrals es connecten entre si mitjançant enllaços de comunicacions entre centrals o enllaços intercentrales. A la central telefònica acaben les línies d’abonat i s’originen els enllaços de comunicacions amb altres centrals telefòniques d’igual o diferent jerarquia o, si s’escau, parteixen els enllaços o circuits interurbans necessaris per a la connexió amb centrals d’altres poblacions.

Les centrals telefòniques s’ubiquen en edificis destinats a albergar els equips de transmissió i de commutació que fan possible la comunicació entre els diferents abonados.1 Allà també es localitzen els equips de força d’energia i el repartidor general o MDF (Main distribution frame).

Sistemes de comunicació

Opinions dels clients

LOGOTIP_WEB

SISTEMES DE SEGURETAT

ALARMES D’INTRUSIÓ

ANALÍTICA DE VÍDEO

CÀMERES DE VIGILANCIA

CONTROL DE PRESÈNCIA

CENTRAL RECEPTORA D’ALARMES

DETECCIÓ D’INCENDIS

CAIXES FORTES

PROTECCIÓ DE DADES

SISTEMES DE COMUNICACIÓ

ANTENES TDT – SAT

XARXES INFORMÀTIQUES

FIBRA ÒPTICA

VIDEOPORTERS, INTERCOMUNICACIÓ, CONTROL D’ACCESSOS I PRESÈNCIA

WIFI I WIMAX

INSTAL·LACIONS ICT

AUDIOVISUALS I SONORITZACIÓ

CENTRALS TELEFÒNIQUES

ENGINYERIA

BLOG

CLIENTS

AUDITORIA

CONTACTE

DESCÀRREGUES

Obrir chat
Necessites ajuda?